Panda's story

ในส่วนนี้ เราได้รวบรวมเรื่องราวมากมายเอาไว้ครับ ทั้งประสบการณ์การดำน้ำ สาระมัีประโยชน์ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงของพวกเราเอง ถ้าเรื่องไหนเอามาจากที่อื่น จะใส่เครดิตเอาไว้นะครับ หลายๆเรื่องเกิดมานานหลายปี แต่เชื่อมะ มันก็ยังมีประโยชน์สำหรับนักดำน้ำรุ่นใหม่ๆได้อยู่ดี

สัญญาว่าจะพยายามหาเรื่องใหม่ๆมาลงให้มากขึ้นนะครับ