เกาะยูง/เกาะไม้ไผ่

Dive Site:
เกาะยูง
 5-20m  15m
จุดที่มักลงจะเป็นหัวเกาะด้านตต.เฉียงเหนือ หรือจะเลือกลงไปดูแนวหินใต้น้ำด้านตอ.เฉียงเหนือก็ได้ โดยมากกระแสน้ำจะค่อนข้างแรง โดยเฉพาะบริเวณผิวน้ำ จึงมีโอกาสหลุดหมายได้ง่าย เกาะยูงไม่ค่อยมีปลากลางน้ำหรือสัตว์ใหญ่ แต่จะเป็นแหล่งดูทากหายากทั้งหลายแหล่ ทั้งปิกาจู้ ทากเหลี่ยม และสัตว์หน้าทรายต่างๆ

 

 = Depth  = Visibility  = Night Dive