พีพีเล

Dive Site:
อ่าวมาหยา
 10-24m  8-30m
กระแสน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้ บริเวณนี้ก็เหมาะที่จะดำน้ำแบบ snorkel ติดแต่จะมีเรือวิ่งไปมาในบริเวณนี้หนาแน่น หน่อยเท่านั้น การดำน้ำบริเวณนี้จะมีทั้ง wall dive และการดำน้ำเลียบแนวปะการัง ที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้ทะเลมากมาย และยังมีกอง หินใต้น้ำให้สำรวจได้พอประปราย
อ่าวโละซามะ 
 10-20m  Avg 15m
แถวนี้ไม่ค่อยมีกระแสน้ำ และเป็นบริเวณที่เหมาะจะนำเรือมาหลบลมครับ เหมาะมากกับการดำ night dive ด้วยครับ เมื่อดำลงไปใน แนวทรายที่ 8 เมตรจะเป็นชะง่อนหิน ซึ่งจะพบ scorpion fish ได้โดยทั่วไป สามารถพบแส้ทะเลได้ตามแนวโขดหิน แนวด้านทิศใต้ จะลึกขึ้นถึงความลึกประมาณ 20 เมตร ล่องไปตามแนว wall จะพบปะการังอ่อนขึ้นอยู่ทั่วไป
เกาะบิด๊ะนอก
 15-30m  20m
กระแสน้ำไม่ค่อยแรง จุดที่ดีที่สุดจะอยู่บริเวณด้านตะวันตก เฉียงใต้ ซึ่งมีโขดหินขนาดใหญ่ให้เราได้ดำดูแนว wall และ drop off ได้ สามารถพบเห็นปะการังพัดขนาดใหญ่ แส้ทะเล และปะการังอ่อนหลากสีสัน 
มี scorpion fish และปลาสิงโต ให้เห็นอยู่มากมายตามหลืบหิน ปลานกแก้ว และปลานกขุนทองหลายพันธุ์ ปลาเทวรูปครีบยาว (Moorish Idols) ที่พบได้ เกือบทุกระยะความลึก ที่แนวทรายสามารถพบ Lepard Shark และ Manta ray ได้
หินบิด๊ะ
 10-18m  Avg 20m
ยอดหินโผล่พ้นน้ำมาประมาณ 1 เมตร โดยรวมแล้วทัศนวิสัยค่อนข้างดี คือประมาณ 20 เมตร กระแสน้ำค่อนข้างเบา ถึงปานกลาง การลงหมายนี้ทำได้โดยง่าย โดยการลงตามแนวยอดหินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหิน ซึ่งจะค่อยๆพาดตัวลงลึกจนถึงความลึกที่ ประมาณ 18 เมตร 
ที่นี่สามารถพบ Leopard Shark , หมึกกระดอง , หมึกกล้วย , ปลาวัวไททัน และปลาไหลมอเรย์ขนาด ใหญ่ ในช่องหินก็มีโอกาสเจอ กุ้งมังกร และกั้งได้

 

 = Depth  = Visibility  = Night Dive